Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta nauw samen met een aantal organisaties en instanties. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze externe MVO-partners.