Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta nauw samen met een aantal organisaties en instanties. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze externe MVO-partners.

Maatschappelijke organisaties

 • LTO Noord
 • Staatsbosbeheer regio Noord
 • Staatsbosbeheer regio Oost
 • Natuurmonumenten, regio Noord-Nederland
 • Natuurmonumenten, regio Overijssel
 • Stichting Het Drentse Landschap
 • Stichting Het Overijssels Landschap
 • Vereniging Drents Particulier grondbezit
 • Milieufederatie Drenthe
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Hengelsportfederatie Oost Nederland
 • Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Rijkswaterstaat, directie Oost Nederland
 • Regio IJssel-Vecht
 • Recreatieschap Drenthe
 • KOPTOP
 • Vereniging van recreatieondernemers
 • Vitens
 • LNV Directie Oost Ned.
 • Melkveehouderij Vakbond
 • Kamer van Koophandel
 • Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging

Gemeenten

 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Midden Drenthe
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Coevorden
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Raalte

Provincies en waterschappen

 • Provincie Drenthe
 • Provincie Overijssel
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Wetterskip Fryslân
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Het Waterschapshuis
 • Unie van Waterschappen

Andere instanties

 • Bouwend Nederland
 • Metaal Unie
 • Uneto
 • VNI
 • RIVUS
 • Rijkswaterstaat dienst Weg- en Waterbouwkunde
 • Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied
 • Historisch Centrum Overijssel
 • GBLT
 • Deltacommissaris
 • Staatsbosbeheer
 • Brandweer regio IJssel
 • Vecht Proefboerderij Aver Heino