Sloten maaien én meten met de slimme kraan

Gepubliceerd op 9 november 2019

Onder de vlag van het programma Digitale Transformatie werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan de ontwikkeling van een kraan die tijdens het maaien van watergangen ook direct het profiel van de watergang meet. Met speciale sensoren en hoogwaardige GPS-apparatuur meet de kraan het profiel van de sloot terwijl tegelijkertijd de waterbodem wordt ontdaan van waterplanten voor een goede  aan- en afvoer van water. Dit levert een flinke besparing in kosten op, omdat meetploegen niet meer het veld in hoeven om de sloten fysiek te meten.

Voldoende water

Zorgen voor voldoende water. Dat is één van onze taken. Daarvoor maaien we dat deel van de sloot dat nodig is om de waterpeilen te kunnen vasthouden. Dus alleen de planten die het waterpeil belemmeren. De grootte van de sloot en hoeveel water de sloot moet kunnen aan- of afvoeren bepaalt hoeveel en hoe vaak er gemaaid moet worden.

Maaien en meten

Over die sloten willen we van alles weten: wat is de afmeting in breedte en diepte? Hoe is de onderhoudsstaat? Al die gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld werk aan de sloot voor te bereiden en vergunningen te toetsen. Maaien en slim meten combineren we nu met een kraan voorzien van sensoren en GPS-apparatuur. Deze kraan werd zo getransformeerd van een simpele maaikraan tot een robot, bediend door de mens. De gegevens worden real time verzonden naar een digitale locatie waar het waterschap de gegevens kan inzien. En mooi meegenomen: allerlei bedieningstaken van deze machine zijn verregaand geautomatiseerd, waardoor het gebruikersgemak toeneemt voor onze medewerker op de kraan.


foto van de slimme kraan

Actuele gegevensstroom

De slimme kraan levert kwalitatief betere informatie op over al onze sloten, weteringen en kanalen. Het voornemen is om in de nabije toekomst meer kranen met deze innovatieve techniek uit te rusten, zodat we twee keer per jaar een actueel profiel van alle sloten hebben. Die informatie gebruiken we voor bijvoorbeeld ons maaionderhoud, baggerwerkzaamheden en herinrichtingsprojecten. Maar er is meer. Door deze actuele gegevensstroom worden de lijnen korter van de collega’s in het veld tot de medewerkers op kantoor. Zij kunnen gelijk zien wanneer, waar en welk profiel is gemaaid. Het plannen en controleren van werk is daarmee een stuk simpeler. Natuurlijk levert de innovatie een besparing op. Met het maaien van sloten – dat sowieso gebeurt – verzamelen we gelijk gegevens die we nodig hebben. Twee vliegen in één klap dus.