Een groep enthousiaste studenten van de studie Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool van Hall en Larenstein heeft op dinsdag 9 april een inspirerende excursie gemaakt naar de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht, ten noorden van Zwolle. Tijdens deze educatieve trip hebben zij uitgebreid kennis opgedaan over het meerjarige natuurherstelprogramma bij de Buitenlanden Langenholte, de Kranenkolk en delen van de Spiekpolder.

Foto van wilde kievitsbloem in uiterwaarden van de Vecht
Foto - Wilde kievitsbloem in uiterwaarden van de Vecht

Kansen voor biodiversiteit

Met het oog op de toekomst is het gebied weerbaarder gemaakt, zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven floreren. In opdracht van Landschap Overijssel zijn de Natura2000-maatregelen gecombineerd met initiatieven gerelateerd aan de Kader Richtlijn Water (KRW), uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Er is samengewerkt met Regio Deal Zwolle en Ruimte voor de Vecht. Dankzij deze samenwerking zijn er extra kansen voor biodiversiteit in de betreffende gebieden ontstaan.

Foto van studenten die natuur bestuderen in de uiterwaarden van de Vecht
Foto - Studenten leren meer over natuurherstel in de uiterwaarden van de Vecht

Successen van natuurherstel 

Zo is er een oude slenk uitgegraven, die ervoor moet zorgen dat het gebied snel kan overstromen wanneer de Vecht en het Zwarte Water buiten hun oevers treden. Zo kan ook het water weer snel worden afgevoerd. Dat is goed voor de wilde kievitsbloemen, die afhankelijk is van overstromingen, en maakt het gebied erg bijzonder. Er zijn maar weinig plekken waar zoveel wilde kievietsbloemen groeien.

Een aantal projecten van de Regio Deal Zwolle en Ruimte voor de Vecht vielen ook binnen dit project, zoals het ontstenen van de oevers en het realiseren van nevengeulen. Wanneer de rivier meer ruimte krijgt, ontstaat er ook meer ruimte voor de natuur.

Aandacht voor kwetsbare natuur

Tijdens de excursie begeleidden ecoloog Michiel Poolman van Landschap Overijssel en projectleider Arjan Thürkow de studenten. Daarbij werd nauwlettend rekening gehouden met de unieke flora en fauna in het gebied door een speciaal uitgestippelde route te volgen. Met de wilde kievitsbloem als bijzondere aandachtspunt werden de studenten attent gemaakt op het belang van het beschermen van deze kwetsbare natuur.

“Het water is helder en van goede kwaliteit. Onder water zie je scholen met Bittervoorns. Deze worden volop bejaagd door de blauwe reiger, de roerdomp of overvliegende visdiefjes en dat is prachtig om hier te kunnen zien”, merkte ecoloog Michiel Polman op.

De excursie naar de Natura2000-gebieden langs het Zwarte Water en de Vecht heeft niet alleen de kennis en ervaring van de studenten vergroot, maar heeft ook bijgedragen aan het bewustzijn over het belang van natuurbehoud en biodiversiteit in de regio.

"Educatieve excursies zoals deze bieden studenten een unieke kans om de theoretische kennis die ze opdoen in de collegezalen, in de praktijk toe te passen en te versterken", legt projectleider Arjan uit. "Het is inspirerend om te zien hoe betrokken en gepassioneerd deze studenten zijn over natuurbehoud."

Meer informatie