Inloopbijeenkomst Verlengde Middenraai

Gepubliceerd op 30 september 2019

Tussen het Natura 2000 gebied Mantingerzand en het kanaal de Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied. We noemen dit gebied de Verlengde Middenraai. Het gebied wordt opnieuw ingericht met natuur dat tegen een stootje kan.

Dit project is onderdeel van de Brede Kijk op het Oude Diep, een project van de provincie Drenthe, samen met de gemeenten, SBB, LTO Noord, Drents Particulier Grondbezit en uitgevoerd door Prolander. Ook het waterschap werkt hier aan mee.

Door het water in de Verlengde Middenraai vast te houden ontstaat een hydrologische buffer. Dit beperkt de verdroging van het aangrenzende Mantingerzand, draagt bij aan het herstel en de kwaliteit van vochtige heide en veentjes, en voorkomt wateroverlast. Dit maakt het gebied ook aantrekkelijk voor libellen, insectenjagende soorten als zwaluwen, verschillende soorten vleermuizen, kikkers en reptielen. Door het realiseren van een verbinding tussen de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerzand kunnen de planten en dieren zich makkelijker verspreiden en verplaatsen. Dieren en planten krijgen zo een grotere kans om te overleven.

Dinsdagavond 1 oktober is er een inloopbijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge.


Hoe gaat de Verlengde Middenraai er in de toekomst uitzien? Bekijk deze video.