Veel dode vis aangetroffen in Genemuiden

Gepubliceerd op 17 maart 2020

In het water achter de flats ter hoogte van de Kamperdijk en het Waterkeringpad in Genemuiden (tegenover Sportclub Genemuiden) is dinsdagmiddag 17 maart veel dode vis aangetroffen. Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn direct begonnen met het ruimen van de vis. De eerste schatting is dat het om enkele honderden zilvervoorns gaat. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.

De kwaliteit van het water en het zuurstofgehalte wordt met meetapparatuur gecontroleerd. Het waterschap heeft het nabijgelegen gemaal aangezet om vers water aan te voeren. De dode vis wordt verzameld in containers en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.


Dode vissen worden geruimd

dodevissen2