Geslaagde demonstratiemiddag voor schone boerensloot

Gepubliceerd op 19 juni 2019

Waterschap Drents Overijssels Delta was partner van de agrarische demonstratiemiddag over het verminderen van afspoeling (emissie) van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel en het erf in de sloot. De middag werd gehouden in Smilde en werd georganiseerd door CLM, een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.

De demodag kwam mede voort uit het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Hieraan doen 14 bloembollentelers uit het werkgebied van WDODelta mee. De demonstraties gingen onder andere over nieuwe methodes en technieken om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot te voorkomen of te beperken. Denk hierbij aan nieuwe  spuittechnieken, reinigingssystemen, speciale wasplaatsen voor machines met gewasbeschermingsmiddelen en verschillende zuiveringssystemen voor afvalwater met resten gewasbeschermingsmiddelen.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Vorige maand gaf de nieuwe coalitie van WDODelta aan verder te willen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), dat een economisch sterke en duurzame landbouw wil realiseren. Binnen DAW pakt de agrarische sector samen met het waterschap  knelpunten aan, zoals verontreiniging van water met meststoffen en niet-optimale waterstanden. De coalitie zet zich in voor het verlengen van de DAW-financiering, zodat de sector veelbelovende resultaten in de praktijk kan brengen.


Demodag emissie1

Klik hier voor het persbericht van kennis- en adviesbureau CLM

Meer informatie over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer staat op www.agrarischwaterbeheer.nl