Ik ben het niet eens met de verdringingsreeks. Waar kan ik dat melden?

De verdringingsreeks is landelijk bepaald door het Rijk. De verdringingsreeks is opgenomen in de Waterwet en in de provinciale verordeningen. Hiertegen kunt u in principe geen bezwaar maken.

Valt u een categorie waar u van denkt niet in thuis te horen (categorie 3 of 4) dan kunt u hiervan melding maken met goede argumentatie bij de provincie.