Wie bepaalt of ik water mag onttrekken?

Na melding bij ons waterschap, beslist de peilbeheerder of aan de aanvraag tegemoet kan worden gekomen. Hiervoor doen we ons uiterste best. De kans bestaat, dat ondanks een melding aan het waterschap, het onttrekken van water uit sloten, kanalen en beken niet kan of moet worden uitgesteld.