Waarom is droogte gevaarlijk voor de dijken?

De grasmat is van belang voor de erosie bestendigheid van de dijk. De kwaliteit van de grasmat op de dijk neemt af door verdroging. Het wortelstelsel neemt af in sterkte.