Hoe houdt het waterschap rekening met droogte?

Door zoveel mogelijk het watersysteem te blijven voeden vanuit het beschikbare water van de IJssel en IJsselmeer.

Kijk op www.wdodelta.nl/droogte voor de actuele situatie over droogte in ons werkgebied.