Waarom is na Ruimte voor de Rivier nog dijkversterking nodig?

De rivierverruiming draagt bij aan de veiligheid van Nederland. Rivierverruimende maatregelen
werken waterstand verlagend, maar doen weinig voor de sterkte van de dijk. Met het project
IJsseldijk Zwolle-Olst wordt de dijk zelf weer voldoende sterk en daarmee veilig gemaakt.