Waarom heeft de IJsseldijk aan Sallandse kant strengere eisen dan de Veluwse zijde?

De belangrijkste reden is dat de gevolgen van een overstroming van de dijk aan de Zwolse en
Sallandse kant groter is. Bij een dijkdoorbraak tussen Zwolle en Olst stroomt het water veel verder
landinwaarts dan aan de kant van de Veluwe. De economische gevolgen zijn dan ook vele malen
groter. Daarnaast slaan de grootste golven bij hoogwater en vaak westenwind vooral tegen de
Sallandse oever en dijk. Daarom is versterking van de Sallandse dijk urgenter dan de Veluwse dijk.
Overigens is Waterschap Vallei en Veluwe ook bezig met een project om de IJsseldijk aan de
Veluwse zijde te versterken. Voor dit project is begin 2018 het Voorkeursalternatief vastgesteld. Zie
de projectwebsite voor meer info.