Waarom is de bekleding nu onvoldoende sterk?

De ‘bekleding’ bestaat uit het gras op de dijk en de onderlagen daarvan. De huidige grasmat is van
prima kwaliteit. Bij hoogwater beuken de golven op het water tegen de dijkbekleding. De verwachte
golven zijn zo sterk dat het gras ongeacht de goed staat kan worden weggeslagen. De dijk tussen
Zwolle en Olst mist op de meeste plekken een sterke erosiebestendige onderlaag voor het geval
de grasmat er door golven is afgeslagen. De bekleding als geheel is daarom niet bestand tegen de
extreme hoge en langdurige golven die horen bij de huidige veiligheidseisen.