Hoe wordt rekening gehouden met beschermde plant- en diersoorten?

Ja, we houden rekening met zowel gebiedsbescherming als soortbescherming. Schade aan beschermde gebieden en soorten proberen wij in ons project te voorkomen door de uitvoeringswijze of het ontwerp hierop aan te passen. Indien blijkt dat we niet kunnen voorkomen dat de dijkversterkingsmaatregelen tijdelijk, dan wel permanent effect hebben, dan zullen we dit proberen dit effect zo klein mogelijk te maken en te compenseren als dat niet mogelijk is.