Wanneer weten we hoe de dijk er precies uit komt te zien?

Eind 2019 is het ontwerp voor de dijk op hoofdlijnen duidelijk (dit noemen we het Voorkeursalternatief). Dit hoofdontwerp wordt daarna in drie jaar uitgewerkt tot een detailplan. Er is nog een lange en zorgvuldige weg te gaan, waarbij de belangen van inwoners en belanghebbenden nadrukkelijk worden meegenomen.