Wat kost de dijkversterking?

De kosten van de dijkversterking zijn afhankelijk van de soort maatregelen die gekozen wordt. De eerste inschatting is dat er met de dijkversterking ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden in de veiligheid van de IJsseldijk.