Kan het waterschap mijn woning of perceel kopen?

In de Verkenningsfase koopt het waterschap in beginsel geen woningen of percelen. Het is immers nog niet duidelijk hoe de dijk versterkt gaat worden. Het is heel goed mogelijk dat uw woning of perceel niet binnen het ruimtebeslag van de dijkversterking ligt of dat de maatregelen rond uw woning goed zijn in te passen. Als het VKA bekend is en er maatregelen op uw perceel moeten worden genomen, dan kunnen we daarover met u in overleg.