Wie maakt de keuze voor het voorkeursalternatief?

Het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dat laat zich adviseren door een Bestuurlijke Begeleidingsgroep.