“Als je aan de voet van de dijk staat, voel je hoe bijzonder dit is.”

Eva Wijdeveld van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De historische, stenen muur die voor de dijk staat te pronken is een Rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) helpt ons daarom de juiste keuzes te maken en ervoor te zorgen dat er geen monumentale waarde verloren gaat. Eva Wijdeveld is Adviseur Architectuurhistoricus bij RCE en is nauw betrokken bij de dijkversterking van de Stenendijk in Hasselt.

Echt een parel

Eva geeft – vanuit de kunsthistorische kant – advies aan eigenaren van een gebouw of ander object in de gebouwde omgeving. “Een muur kan hier dus ook onder vallen, hoewel mensen dit niet snel verwachten. De muur bij de dijk in Hasselt lijkt misschien eenvoudig, maar is wel de enige gemetselde zeewering in ons land. Op papier is het al een mooi en uniek stukje Nederland, maar als je aan de voet van de dijk staat met die mooie lucht en de molen op de achtergrond, voel je echt hoe bijzonder dit is. Echt een parel!”

Advies

Zowel de provincie Overijssel, de monumentencommissie van de gemeente en de RCE brengen straks advies uit over de wijze waarop de dijk kan worden versterkt met behoud van het erfgoed. “We bieden afzonderlijk de adviezen aan de gemeente Zwartewaterland aan,“ licht Eva toe. “Dit uiteindelijke advies is niet bindend, maar de gemeente moet goed kunnen onderbouwen als ze een andere keus maken dan wij adviseren.”

Samenwerking

“Het waterschap heeft de RCE in een vroeg stadium aangehaakt en dat is erg fijn. Zo worden we direct goed meegenomen in het proces en de keuzes die genomen moeten worden. In deze fase van het project steken we regelmatig de koppen bij elkaar om elkaars ideeën en verwachtingen zo goed mogelijk in kaart te krijgen. Met als doel om straks een plan te hebben waar iedere partij zich in kan vinden. Als alle stukken compleet zijn, volgt het advies en is de gemeente aan zet.”

Gelaagdheid van de tijd

Als het aan Eva ligt? “Dan blijft de stenen muur er hetzelfde uitzien. Het karakteristieke uiterlijk, met de verschillende lagen waar je de bouwperioden goed uit kunt aflezen en de mooie gemetselde zeewering. Oftewel het beeld en de gelaagdheid van de tijd bewaren. Maar de veiligheid van de dijk staat natuurlijk voorop!”

Op onze website vindt u onder ‘Downloads’ het document Ruimtelijk Kwaliteitskader. Hierin leest u meer over de dijkversterking en de stenen muur als Rijksmonument.

Een dijk versterken doet het waterschap niet alleen. Bij het project Stenendijk werken we naast RCE nauw samen met onder andere de gemeente, provincie en Staatsbosbeheer. In volgende nieuwsbrief laten we een andere samenwerkingspartner aan het woord.