Planning en vooruitblik

In de verkenningsfase van een dijkversterkingsproject onderzoeken we wat de meest passende oplossing is. Deze oplossing noemen we het voorkeursalternatief. Voor de Stenendijk hebben we naar veel uiteenlopende oplossingen gekeken en hieruit twee kansrijke oplossingen geselecteerd. Inmiddels is gebleken dat alleen de constructie in de gehele dijk nog kansrijk is. De komende tijd gaan we deze oplossing uitwerken tot het voorkeursalternatief. We moeten hiervoor een aantal documenten opstellen waarin we onder andere de effecten op de leefomgeving, de kosten voor de uitvoering en de onderbouwing van het voorstel vastleggen.

Het voorkeursalternatief

Eind november informeren we u tijdens een informatiebijeenkomst over het voorkeursalternatief. Over de exacte datum wordt u nog geïnformeerd. We streven ernaar in februari 2020 het voorstel met het voorkeursalternatief te hebben uitgewerkt. Ook in de periode erna, tijdens de consultatieperiode, kunt u reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief. In juni 2020 spreekt ons Algemeen Bestuur zich uit over het voorkeursalternatief.

Planuitwerking: definitief ontwerp

Na de verkenningsfase start de fase van de planuitwerking. In deze volgende stap maken we een definitief ontwerp waarmee we vergunningen kunnen aanvragen.