Nieuwsbrief | oktober 2019

Stenendijk Hasselt
Stenendijk Hasselt | Oktober 2019

Om Hasselt en zijn omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. De dijk is veilig, maar kwetsbaar. Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en anderen uit de omgeving welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Het waterschap versterkt uiteindelijk alle dijken langs het Zwartewater. Op basis van urgentie hebben we, in afstemming met het landelijk dijkversterkingsprogramma HWBP, een planning gemaakt voor de komende jaren. De reden dat we de Stenendijk als eerste deel van de dijk gaan versterken, is dat de weg die over dit gedeelte loopt aan onderhoud toe is. Andere delen van de dijk, die soms minder hoog zijn, staan over een aantal jaar op de planning.

Kansrijke oplossingen

Kansrijke oplossingen Stenendijk

In de vorige nieuwsbrief (juli 2019) vertelden we u over de mogelijke oplossingen die we hebben onderzocht om de Stenendijk te versterken en de keuze voor de kansrijke oplossingen, namelijk:

  1. Binnenin versterken
  2. Maatwerk bij Streukel

In de afgelopen maanden hebben we bovenstaande oplossingen verder onderzocht en meer onderzoek gedaan naar de benodigde hoogte voor een veilige dijk. Uit dit onderzoek blijkt dat het plaatsen van een constructie in de dijk de meest kansrijke oplossing is voor het gehele dijktraject. > Lees verder

Hoe hoog wordt de dijk?

Hoe hoog wordt de dijk?

Een vraag waar veel bewoners aan de dijk zich de afgelopen tijd mee bezighielden. En een vraag waar wij uiteraard ook antwoord op moeten hebben. Philippe Schoonen, technisch manager bij het waterschap, vertelt er meer over.

Wat is er precies nodig?

“Een ophoging van de Stenendijk vinden veel mensen zeer onwenselijk. En dat is begrijpelijk. Daarom hebben we afgelopen zomer met een specialistisch team gewerkt aan een onderzoek naar de vereiste hoogte van de Stenendijk. > Lees verder

Oproep!

Historische foto van de Stenendijk in Hasstel

De archieven rondom de historische muur zijn helaas niet meer volledig. Daar is de muur simpelweg te oud voor. Daarom zijn wij op zoek naar (familie van) inwoners of vakmensen (zoals metselaars) die begin jaren ’80 bij de dijkversterking betrokken waren. Heeft u foto’s, tekeningen of ander materiaal van deze renovatie? Of kent u iemand die ons meer kan vertellen? Laat het ons weten!

Stuur een mail naar stenendijk@wdodelta.nl of neem telefonisch contact met Jessica Stoker via 088 – 233 1200.

Verkeersveiligheid bij Streukel

Verkeersveiligheid bij Streukel

Met de dijkversterking van de Stenendijk kijken we uiteraard ook naar de omgeving. Hoe wordt de weg op de dijk gebruikt? Zijn er veel fietsers, wandelaars en hoe wordt de weg door auto’s of ander motorisch verkeer gebruikt? In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de bewoners bij Streukel, die een ontheffing hebben om met de auto over de dijk te rijden, de situatie niet veilig vinden. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. > Lees verder

Echt een parel

Eva Wijdeveld van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

“Als je aan de voet van de dijk staat, voel je hoe bijzonder dit is.”

De historische, stenen muur die voor de dijk staat te pronken is een Rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) helpt ons daarom de juiste keuzes te maken en ervoor te zorgen dat er geen monumentale waarde verloren gaat. Eva Wijdeveld is Adviseur Architectuurhistoricus bij RCE en is nauw betrokken bij de dijkversterking van de Stenendijk in Hasselt. > Lees verder

Download de app ‘Waterwerk’

App Waterwerk

De dijkversterking van de Stenendijk kunt u ook volgen via de app ‘Waterwerk’. In deze app op uw smartphone of tablet vindt u snel en gemakkelijk allerlei informatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en vragen stellen of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Planning en vooruitblik

Molen De Zwaluw

In de verkenningsfase van een dijkversterkingsproject onderzoeken we wat de meest passende oplossing is. Deze oplossing noemen we het voorkeursalternatief. Voor de Stenendijk hebben we naar veel uiteenlopende oplossingen gekeken en hieruit twee kansrijke oplossingen geselecteerd. Inmiddels is gebleken dat alleen de constructie in de gehele dijk nog kansrijk is. De komende tijd gaan we deze oplossing uitwerken tot het voorkeursalternatief. > Lees verder

Meer weten?

Meer weten?

Kijk voor alle informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aletta Lüchtenborg, Omgevingsmanager of Jessica Stoker, Adviseur Omgeving. Ze zijn telefonisch bereikbaar via 088-233 1200 of stuur een mail naar stenendijk@wdodelta.nl