Het voorkeursalternatief: uw mening

26 mei 2020 stelt het bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vast. Voordat die besluitvorming plaatsvindt horen we graag de reacties van bewoners en anderen op dit voorstel (pdf, 2.3 MB). Uit de verkenning van project Stenendijk blijkt dat alleen een zelfstandig kerende constructie de dijk steviger kan maken. Mét behoud van belangrijke omgevingswaarden zoals de monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen.

Constructie in de dijk

In 2018 heeft het waterschap verschillende oplossingen onderzocht om de Stenendijk te versterken. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, de kosten en de technische voor- en nadelen in beeld gebracht. Alleen een constructie in de dijk kan het waterveiligheidsprobleem oplossen. Bijvoorbeeld een damwand of een wand van gewapend beton (diepwand). Dit alternatief is daarmee het concept-voorkeursalternatief voor de dijkversterking van de Stenendijk. De constructie wordt in zijn geheel aangebracht binnen de huidige dijk: de gemiddelde hoogte en het talud van de dijk veranderen niet. Alleen bij lokale verzakkingen kan een kleine aanvulling in grond nodig zijn. In de volgende fase onderzoeken we of het wenselijk is om in het onbebouwde gebied tussen Hasselt en Streukel het binnentalud te versterken. De constructie kunnen we hierdoor lichter maken en goedkoper uitvoeren.

Effecten

De effecten van de zelfstandig kerende constructie zijn beperkt en vinden hoofdzakelijk plaats tijdens de realisatie van het ontwerp. Denk aan (tijdelijke) verstoring en vernietiging van natuurwaarden, kans op schade aan woningen en de Stenendijk, en overlast voor de omgeving. Het waterschap onderzoekt in de volgende fase hoe ze het ontwerp en de uitvoering kunnen aanpassen om deze negatieve effecten in de uitvoering te voorkomen, te beperken of eventueel te compenseren.

Wat vindt ú ervan?

Op 26 mei 2020 besluit het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Voorafgaand aan dit besluit geeft het waterschap iedereen de mogelijkheid om te reageren op het concept-voorkeursalternatief. Wilt u ons iets meegeven naar aanleiding van deze voorgestelde oplossing?

Heeft u vragen hierover of belangrijke aandachtspunten voor ons bestuur? Laat dit dan weten vóór 11 maart via stenendijk@wdodelta.nl.


Ester van Zundert (omgevingsmanager) en Philippe Schoonen (technisch manager) vertellen in deze video meer over het voorstel om de Stenendijk in Hasselt steviger te maken.