Beheer van Stadsdijken

Bij het ontwerpen van een dijkversterking speelt beheer een belangrijke rol. Ook de vernieuwde Stadsdijken moeten we straks goed kunnen onderhouden. Freddie Schutte, specialist Watersysteembeheer bij de afdeling Beheer Watersysteem en Dijken, houdt zich bezig met het beheer van waterkeringen.

“De dijk moet ook straks eenvoudig en goed te beheren zijn”, vertelt Freddie.

Zo min mogelijk doorgangen

“Met eenvoudig beheer bedoel ik dat er zo min mogelijk werkzaamheden nodig zijn om de dijk te beheren,’ legt Freddie verder uit. “Daarom zijn we in een vroeg stadium aangehaakt bij de plannen van de nieuwe dijk, om te voorkomen dat we straks voor verrassingen én onnodige kosten komen te staan. Tijdens de ontwerpfase geven we zoveel mogelijk informatie waar de ontwerpers rekening mee kunnen houden. Het gaat met name om het aantal coupures. Dit zijn kunstmatige doorgangen in een dijk die we bij hoog water kunnen sluiten. Hoe meer van deze doorgangen, hoe grotere opgave het is de dijk te beheren. Het sluiten van de doorgangen moet namelijk volgens bepaalde regels en kost energie en mankracht. Daarbij is er een jaarlijkse oefening om iedere doorgang met verschillende partijen te oefenen.”

Uitdaging

De taludhelling is ook iets waar beheer zich mee bemoeit. Freddie: “Als het talud te steil is, kan hij niet goed worden gemaaid. En dit luistert erg nauw. Het gaat soms om centimeters en bij een bepaald kantelpunt is het niet meer mogelijk het talud te maaien zonder schade. Of het ziet er niet mooi uit en dit is voor de omgeving niet prettig. Ontwerpers kijken nu nog op hoofdlijnen, terwijl wij juist nu al naar de details moeten kijken; dat is een uitdaging. Maar uiteindelijk moet er een dijk komen die past in de omgeving en vooral veilig is.”