Bijeenkomst Dijkdenkers

Vol energie en met goede ideeën zijn de Dijkdenkers van project Stadsdijken Zwolle aan de slag gegaan. Tijdens de startbijeenkomst op 30 januari is kennis gemaakt en besproken met welke onderwerpen de Dijkdenkers zich bezig willen houden. Dit gebeurde op een ontspannen en interactieve manier, wat leidde tot veel positieve sfeer.

In verband met de aanbesteding en voorbereidende onderzoeken gaan we in 2019 verder met de plannen voor de dijkversterking. Begin 2019 komen de Dijkdenkers dan ook weer bij elkaar.

We hebben nu twintig enthousiaste Dijkdenkers, maar zijn altijd op zoek naar meer mensen. Lijkt het u leuk om mee te denken over de dijkversterking van de Stadsdijken? Stuur dan een e-mail naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.