Motie Schellerdijk

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur over het Voorkeursalternatief (VKA) is het VKA unaniem vastgesteld. Ook is een motie ingediend voor een deel van de Schellerdijk (traject 13.1 Schellerdijk). Hierin is aan het dagelijks bestuur gevraagd om geen keuze te maken, maar de binnendijkse en buitendijkse alternatieven verder uit te werken. Deze motie is door het algemeen bestuur aangenomen.

Het waterschap geeft invulling aan deze motie door in de planuitwerking (ook) verder onderzoek te doen naar een buitendijkse variant in traject 13.1. Bij dit onderzoek wordt met name aandacht gegeven aan de vergunbaarheid van een buitendijkse oplossing en het beperken van effecten op woningen en maatwerklocaties. Het definitieve ontwerp wordt vastgelegd in het Projectbesluit. Het Projectbesluit wordt aan het einde van de planuitwerkingsfase door het algemeen bestuur vastgesteld.