Meedenken met het project

Het waterschap betrekt bewoners, mede-overheden en belangenverenigingen bij het dijkversterkingsproject. Voorafgaand aan belangrijke beslismomenten in het project nodigt het projectteam alle grondeigenaren en belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten.

Begin 2019 organiseert het waterschap opnieuw een serie inloopbijeenkomsten om de resultaten van de alternatievenstudie met u te delen. Dan zijn de voor- en nadelen van de verschillende Kansrijke Alternatieven bekend. Medio 2019 organiseert het waterschap inloopbijeenkomsten om het voorstel voor het Voorkeursalternatief met u te delen en uw mening daarover te horen.

Nieuws van de Dijkdenkers

Ruim 70 Dijkdenkers hebben 4 april met het waterschap gesproken over wat zij belangrijk vinden aan de IJsseldijk en het dijkversterkingsproject. Ook konden Dijkdenkers in deze bijeenkomst op het gebied van verschillende milieuthema’s hun lokale gebiedskennis aan het waterschap meegeven. Deze input is meegegeven aan het bureau dat het milieueffectenonderzoek uitvoert. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat veel Dijkdenkers behoefte hebben aan informatie over de manier waarop de m.e.r.-onderzoeken en het besluitvormingsproces plaatsvinden en over de positie van grondeigenaren in dit proces. Daarom organiseert het waterschap na de zomerperiode een masterclass onderzoeken en procedures, speciaal voor de Dijkdenkers. Voor grondeigenaren worden in oktober ook speciale bijeenkomsten georganiseerd.

Wilt u ook nauwer betrokken worden bij het project en uitgenodigd worden voor de Dijkdenkersbijeenkomsten en masterclasses? Geeft u zich dan op als Dijkdenker door een e-mail met motivatie te sturen naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.