Innovaties volgen wij intensief

Onlangs brachten dijkenbouwers bij Eemdijk (Utrecht) een dijk van vijf meter hoog en zestig meter lang met daarin een stalen damwand bewust tot bezwijken, alsof er een noodsituatie met hoog water was. De dijk bij Eemnes, die moedwillig kapot werd gemaakt om de sterkte te testen, zat bomvol sensoren. Daarvan kan ‘dijkenbouwend Nederland’ veel leren. Ook op het gebied van piping wordt er ook volop onderzoek gedaan om innovatieve oplossingen voor piping te testen.

In het kader van het HWBP worden in zogenoemde project overstijgende verkenningen (POV’s) volop onderzoeken gedaan naar allerlei mogelijkheden die alle waterschappen helpen bij het verbeteren en versterken van de dijken. Het projectteam van de IJsseldijk volgt die innovaties belangstellend. Als u op internet kijkt, vindt u hierover veel informatie. In ons project zijn wij bezig met het uitwerken en beoordelen van de verschillende kansrijke oplossingsrichtingen voor dijkversterking. In dit proces betrekken wij de resultaten van onderzoeken en innovaties bij de verdere uitwerking. Als u meer wilt weten over dit soort innovatie, mail dan naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.