Alternatievenstudie

De Verkenningsfase staat in het teken van het uitwerken en beoordelen van verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking. Deze oplossingsrichtingen (kansrijke alternatieven) zijn begin dit jaar gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomsten. Voor elk alternatief onderzoekt het waterschap de impact op de omgeving, kosten en technische risico’s. Eind 2019 besluit het bestuur van het waterschap op basis van deze informatie welk alternatief de voorkeur heeft en wordt uitgewerkt in de Planuitwerkingsfase.

In 2018 maakt het waterschap een integraal ontwerp voor elk van de alternatieven en doen we onderzoek naar de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. In een aantal ontwerpateliers werken leden van het Omgevingsplatform en de Ambtelijke Begeleidingsgroep  mee aan de uitwerking van de alternatieven. In de ontwerpateliers worden de dijkversterkingsmaatregelen ingepast in het landschap met oog voor de verschillende belangen langs de IJsseldijk.


IJsseldijk Zwolle - Olst