Grondeigenarenbijeenkomsten: ‘Ik ben blij met deze uitleg.’

In oktober is in een aantal bijeenkomsten met veel grondeigenaren gesproken over het ontwerp van de verschillende alternatieven rond hun perceel. Het doel was om de grondeigenaren, huurders en pachters als eerste te informeren over de globale afmetingen van de alternatieven. Ook was dit een moment als projectteam persoonlijk te spreken met grondeigenaren en hen te informeren over de huidige stand van zaken van de Verkenningsfase.

Waterschapmedewerkers gaven duidelijkheid over het mogelijke ruimtebeslag van de verschillende kansrijke alternatieven per dijktraject. De alternatieven en de globale afmetingen werden op kaart getoond en besproken. Zo werden de tussenresultaten van het ontwerpproces tot nu gedeeld. Het dijkontwerp van de verschillende alternatieven is nog niet af, de komende maanden wordt hieraan verder gewerkt.

Een grondeigenaar: “Ik ben blij met deze uitleg. Het was een goed gesprek. Ik vind het jammer dat we nog moeten wachten op het concept Voorkeursalternatief, maar dit geeft wel meer duidelijkheid. Ik ben wel erg benieuwd wat het concept-voorstel is en ga natuurlijk naar de inloopbijeenkomsten in het voorjaar van 2019.”

Als u eigenaar bent van een perceel op of direct langs de dijk en meer wilt weten over de inhoud van deze bijeenkomsten: mail dan naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl