Besluitvorming Voorkeursalternatief dijkversterking

Voordat het bestuur van het waterschap in het najaar van 2019 het Voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking vaststelt, doorloopt het concept Voorkeursalternatief een heel proces.

Voorstel concept Voorkeursalternatief

In het voorjaar van 2019 zijn de resultaten van het onderzoek naar de verschillende alternatieven bekend. Op basis van de impact (invloed) op omgeving, kosten en technische voor- en nadelen van de alternatieven doet het waterschap een voorstel voor een concept-Voorkeursalternatief. Daarna gaan wij eerst in gesprek met grondeigenaren. Het waterschap vindt dat de grondeigenaren als eerste op de hoogte moeten zijn en hun reactie kunnen geven. Daarna start een periode waarin we bewoners en anderen raadplegen.

Inloopbijeenkomsten en reactie op concept-Voorkeursalternatief

Het waterschap geeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op het concept-Voorkeursalternatief. Vanaf eind maart tot begin mei kan iedereen het concept-Voorkeursalternatief lezen, erop reageren en zijn er diverse inloopbijeenkomsten over het voorstel.

Advies over Voorkeursalternatief

Na de periode, waarin we met u hebben gesproken over het concept-VKA, leggen we het concept-VKA voor aan het Omgevingsplatform en de ‘bestuurlijke begeleidingsgroep’. Het Omgevingsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van belangengroeperingen en dorpsverenigingen. Zij horen de reacties van bewoners en hun achterban en stellen een advies op aan de bestuurders. De bestuurders van de betrokken overheden geven op basis van het advies van het omgevingsplatform, de ambtelijke begeleidingsgroep en hun gezamenlijke mening een advies aan het bestuur van het waterschap.

Besluitvorming Voorkeursalternatief

Dan volgt de formele vaststelling van het Voorkeursalternatief bij het waterschap. Het plan gaat najaar 2019 eerst naar het dagelijks bestuur van het waterschap en daarna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief vast.