Nieuwe uitdaging voor Margreet Krol

In de afgelopen drie jaar zijn we elkaar vaak tegengekomen op de door ons georganiseerde bijeenkomsten, maar ook elders of bij u thuis. Voor het project IJsseldijk Zwolle-Olst heb ik met veel plezier de rol van omgevingsmanager vervuld. Een heel mooie taak. Drie heel mooie jaren, met enthousiaste collega’s, maar ook met betrokken en fijne bewoners. Het is voor mij tijd om bij een nieuw dijkversterkingsproject weer aan een Verkenning te gaan werken. Daarom is vorig jaar mijn collega omgevingsmanager Joosje Bachman ingestapt en hebben we samengewerkt tot eind van dit najaar. De kennis, maar ook overdracht van Verkenning naar Planuitwerkingsfase was en is dus goed geborgd.

Inmiddels ben ik gestart met mijn nieuwe rol: omgevingsmanager bij het Hoogwaterbeschermingsproject Vechtdijken Dalfsen-Zwolle. Daar heb ik zin in.

Ik hoop dat iedereen in de volgende fase net zo betrokken is als voorheen. Dan houden we een mooie IJsseldijk, die op de toekomst is voorbereid.


Margreet Krol