De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. In deze nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen rondom het project.

Onderzoeken aan de dijk afgerond

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u over de onderzoeken die in december aan de Stenendijk zijn uitgevoerd. Hierdoor was de Stenendijk tijdelijk afgesloten voor verkeer. Op 7 december is gestart met het plaatsen van boringen, sonderingen en het graven van proefsleuven. Hiermee is onderzoek gedaan naar archeologie, bodemverontreiniging en de bodemopbouw van de dijk. Op 24 december zijn de laatste boringen geplaatst en alle onderzoeken afgerond. Een onderzoek naar de huidige staat van de monumentale stenen muur was 26 januari jl. 

De Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) gebruikt de onderzoeksuitkomsten om het ontwerp van de dijkversterking verder uit te werken en om de mogelijke effecten van de damwand op de omgeving in beeld te krijgen. In de loop van februari worden de onderzoeksresultaten verwacht. Deze worden dan ook met de bewoners van de Stenendijk gedeeld en besproken.  

Kijkje bij ontwerpen van een dijk

Dit jaar wordt het ontwerp voor de dijkversterking gemaakt. De Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) werkt momenteel aan een voorlopig ontwerp (VO) dat in februari met de bewoners van de Stenendijk wordt besproken. Wat komt er bij kijken bij zo’n dijkontwerp?

Erik Korterink is ontwerpleider van de Dijkzone Alliantie Stenendijk en houdt zich bezig met de dagelijkse aansturing van het ontwerp voor de dijkversterking. Erik: ‘’In mijn rol als ontwerpleider leg ik de verbinding tussen de resultaten uit onderzoeken, de wensen uit de omgeving en de eisen  waaraan een dijk moet voldoen. Dit alles komt samen in het ontwerp.’’ Erik vertelt je in dit artikel meer over wat er komt kijken bij een dijkontwerp. 

Historie aan de Stenendijk

Werken aan de Stenendijk betekent ook werken in een historisch interessante en kwetsbare omgeving. Niet alleen is de stenen muur een rijksmonument, de dijk vertelt ons ook een verhaal van de strijd tegen het water. Bovendien vinden we langs de dijk verschillende cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. In deze nieuwsbrief lichten we de eerste uit: korenmolen De Zwaluw.

23 april 1857. Een zwarte dag in de geschiedenis van de korenmolen De Zwaluw. Rond 11 uur vloog de molen in brand. Het riet waarmee de molen bedekt was vatte snel vlam en binnen een half uur stortte het gehele raderwerk in. Er is geprobeerd de molen zo snel mogelijk te blussen, maar het behoud van de molen was vanaf de start van de brand eigenlijk al tevergeefs. Een ramp voor de bewoners van Hasselt, want het koren moest vanaf dat moment met de hand of middels paardenkracht worden gemalen. In dit artikel is daarover meer te lezen.
 

Planning voor de komende twee jaar

Eind 2020 is de dijkversterking gegund aan DAS en zijn onderzoeken op de dijk gedaan. 2021 staat in het teken van het verder uitwerken van de plannen voor de dijkversterking en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Dit doen het waterschap en DAS samen met bestuurlijke partners en de omgeving. Eind 2021 ligt er een ontwerp op tafel dat de basis is voor de uitvoering. De daadwerkelijke schop in de grond staat in de zomer van 2022 gepland. In dit artikel is daarover meer te lezen.