De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. In deze nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen rondom het project. 

Damwand voor behoud karakter dijk

Het afgelopen jaar heeft WDODelta met haar partners en de omgeving gezocht naar de beste manier om de Stenendijk te versterken. Het plaatsen van een damwand in de dijk heeft de voorkeur, omdat zo het aanzien van de dijk niet veranderd. In de komende periode werkt DAS het ontwerp voor de damwand verder uit.

Onderzoeken aan de dijk

DAS zal op korte termijn al meerdere aanvullende onderzoeken uitvoeren aan de Stenendijk. Onder andere naar archeologie, bodemopbouw, kabels en leidingen. De onderzoeksuitkomsten gebruikt DAS om de effecten van het dijkversterkingsplan in beeld te krijgen en om het ontwerp van dijkversterking middels een damwand verder uit te werken.

  • De onderzoeken staan gepland van maandag 7 december tot uiterlijk donderdag 24 december.

Voor het uitvoeren van de sonderingen en het graven van proefsleuven wordt rijdend materieel ingezet. Als gevolg hiervan is het fietspad op de dijk deze periode gesloten voor doorgaand verkeer. Ook het voetpad onder aan de dijk is in die periode beperkt toegankelijk. Het fietsverkeer wordt omgeleid. Aan beide zijden van de dijk worden verkeersbegeleiders in gezet. De woningen en landbouwpercelen langs de dijk blijven bereikbaar. Wel kan er korte tijd sprake zijn dat een afrit niet toegankelijk is of slechts vanaf één kant van de dijk. Hier worden de bewoners en perceelseigenaren over geïnformeerd.

Kennis maken met Frank Druijff en Anne Vogelzang

Frank Druijff en Anne Vogelzang zijn omgevingsmanagers namens de Dijkzone Alliantie Stenendijk. Anne en Frank staan samen graag voor u klaar. Frank: "In de rol van omgevingsmanager ben je heel breed betrokken bij het project. Je stemt af met alle betrokkenen; beheerders, bevoegde gezagen, ontwerpers en belangenverenigingen, maar vooral ook met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemmingen en vergunningen en verzorgt, samen met het waterschap, de communicatie."

Anne: "Het leukste van mijn werk is het directe contact met de omgeving. Samen met de bewoners zoeken naar de beste oplossing. Hoe zorgen we ervoor dat we na afloop samen tevreden terug kunnen kijken. De Stenendijk is in die zin een unieke locatie en ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan."