Op de Gennerdijk tussen de Overijsselse Vecht en Hasselt ligt gemaal Streukelerzijl. Dit monumentale gemaal uit 1925 zorgt er voor dat het water uit het binnenland afgevoerd kan worden richting het IJsselmeer.

Het bijna 100 jaar oude gemaal werd gesticht door het toenmalige waterschap De Noorder Vechtdijken. Streukelerzijl zorgt nu voor de afwatering van de achterliggende polder Haerst-Genne. Voor 1925 was lozing van water uit dit gebied alleen mogelijk bij eb in de Zuiderzee via de voormalige afwateringssluis.

Naast gemaal Streukelerzijl werd in 1979 een tweede gemaal gebouwd, het vijzelgemaal Galgenrak. Gemaal Galgerak zorgt voor het peilbeheer van de noordelijke polders. Beide gemalen samen zorgen bij hoog buitenwater ook voor de bemaling van de Dedemsvaart. Het water wordt afgevoerd via het Zwarte Water, het Zwarte meer en uiteindelijk geloosd op het IJsselmeer. Met een totale capaciteit van 1200 kuub per minuut speelt het gemaal een cruciale rol in de waterhuishouding van de achterliggende polders die rond de NAP-nullijn liggen.  

Hybride aangedreven

Oorspronkelijk werden veel gemalen met een dieselmotor aangedreven, maar tegenwoordig wordt dat in veel gevallen met een elektromotor gedaan. Dieselmotoren in een gemaal zijn zeldzaam geworden en naar verwachting binnen 10 jaar allemaal vervangen door een duurzamere variant. Gemaal Streukelerzijl heeft een zogenaamde hybride aandrijving van zowel elektro-, als dieselmotoren. Het gemaal is daarmee een heel vroeg voorbeeld van een poldergemaal dat door een combinatie van dieselmotoren en elektromotoren werd aangedreven. Leuk om te weten: de dieselmotor in gemaal Streukelerzijl is nog steeds inzetbaar. Daarom is het gemaal een belangrijk onderdeel van ons (cultuur)historisch watererfgoed. Het is een gemeentelijk monument. 

Plannen voor renovatie en uitbreiding

Op dit moment werken we aan plannen voor de renovatie en uitbreiding van het bijna 100 jaar oude gemaal Streukelerzijl en het naast gelegen gemaal Galgenrak, zodat ze weer voldoen aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Naar verwachting gaat het bestuur van het waterschap hier in 2023 een besluit over nemen. In 2024 beginnen we dan met de uitvoering van de renovatie.

Meer informatie?