We spreken van droogte als het een langere periode niet regent of te weinig regent om een neerslagtekort op te lossen. Een neerslagtekort ontstaat als er meer vocht verdampt dan dat er neerslag valt. In de zomer is de kans op droogte groter omdat er door de hogere temperaturen dan meer water verdampt. Door klimaatverandering neemt de kans op droogte toe. Het wordt warmer in Nederland en de watervraag neemt toe, terwijl er in het voorjaar en de zomer juist minder water beschikbaar is. Daarom moeten we met elkaar slim en zuinig omgaan met water.

Risico's van droogte 

Waterkwaliteit

Als het droog is is het vaak ook warmer. Ideale omstandigheden voor botulisme en blauwalg. Door botulisme en blauwalg kan het ook gevaarlijk zijn om ergens te zwemmen. Daarom houden we de kwaliteit van het water goed in de gaten. Iedere twee weken controleren wij aangewezen zwemwateren. Op zwemwater.nl kunt u controleren of u ergens veilig kunt zwemmen.

Overlast in steden

Ook in steden is de waterkwaliteit slechter bij droogte. Naast blauwalg en botulisme kan het water stinken en kunnen vissen sterven. Dat komt doordat er dan minder water in grachten en sloten staat. Het water stroomt dan minder door.

Vissterfte

Als het droog is staat het waterpeil in sloten en rivieren ook lager. Er zit dan minder zuurstof in het water. Bovendien kunnen sloten, meren en vispassages droogvallen. Gevolg: vissen sterven. Dit heeft ook gevolgen voor mensen die willen vissen. Meer informatie daarover vindt u bij Sportvisserij Nederland en de visstandbeheercommissie.

Hinder voor schepen

Droogte zorgt voor minder water. Minder water betekent dat er minder schepen kunnen varen en schepen minder vracht kunnen meenemen. Daarnaast is de wachttijd bij sluizen langer. Die schutten minder vaak om water te besparen.

Schade aan de natuur

De grootste verliezer bij droogte is de natuur. Door te weinig water kunnen gebieden onherstelbaar beschadigen. Daarnaast is er meer kans op bijvoorbeeld bosbranden. Bij het verdelen van het beschikbare water hebben wij oog voor (kwetsbare) natuur. 

  Beregenen

  Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. 

  Droogtemonitor: de situatie op dit moment

  De online droogtemonitor geeft dagelijks actuele informatie over de droogtesituatie in Nederland. Onder meer over het neerslagtekort, de waterstanden en de waterkwaliteit. De droogtemonitor bevat de feitelijke, actuele droogtesituatie die door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) wordt samengesteld. De informatie op de droogtemonitor wordt continu bijgehouden. 

  Bekijk de online droogtemonitor

  Wat wij doen bij droogte

  • Wij verdelen het water zo goed en eerlijk mogelijk;
  • We leggen regels op als dit nodig is, zoals een verbod op besproeien;
  • We houden de kwaliteit van water goed in de gaten.

  Bekijk ook de video waterverdeling bij langdurige droogte onderaan deze pagina of lees de antwoorden op veelgestelde vragen.

  Wat u kunt doen

  U kunt zelf ook uw steentje bijdragen. Tijdens droogte is het belangrijk dat u zuinig omgaat met water. Lees 8 tips om uw steentje bij te dragen aan de gevolgen van klimaatverandering op onze pagina over Klimaat Actief!.

  Agrariërs kunnen op eigen perceelsloten water vasthouden. Door een bocht op een uitstroomduiker zetten of een drempel op de bodem van de sloot te plaatsen. Voorwaarde is wel dat het waterpeil niet hoger wordt dan het peil dat het waterschap in de omgeving hanteert. Meer hierover leest u in de Agrarische nieuwsbrief van mei 2021.