Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. Het neerslagtekort is een maat waarin droogte wordt uitgedrukt. Ons waterschap wordt extra alert als beken niet meer stromen en/of er waterkwaliteitsproblemen op kunnen gaan treden.

Waterkwaliteit

Als het droog is, is het ook erg warm. Ideale omstandigheden voor botulisme en blauwalg. Door botulisme en blauwalg kan het ook gevaarlijk zijn om ergens te zwemmen. Daarom houden we de kwaliteit van het water goed in de gaten. Op zwemwater.nl(externe link) kan u controleren of u ergens veilig kunt zwemmen.

Beregenen

Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. 

Droogtemonitor

De online droogtemonitor geeft dagelijks actuele informatie over de droogtesituatie in Nederland. Onder meer over het neerslagtekort, de waterstanden en de waterkwaliteit. De droogtemonitor bevat de feitelijke, actuele droogtesituatie die door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) wordt samengesteld. De informatie op de droogtemonitor wordt continu bijgehouden. 

Bekijk de online droogtemonitor(externe link)

Huidige waterstanden en neerslaggegevens

Mogelijke problemen bij droogte

Overlast in steden

Ook in steden is de waterkwaliteit slechter bij droogte. Naast blauwalg en botulisme kan het water stinken en kunnen vissen sterven. Dat komt door de minder water in de grachten en sloten. Hierdoor stroomt het water minder door.

Vissterfte

Bij droogte is het water warmer. Dat betekent minder zuurstof in het water. Bovendien kunnen sloten en meren droogvallen. Evenals vispassages. Gevolg: vissen sterven. Dit heeft ook gevolgen voor mensen die willen vissen. Het laatste nieuws hierover vindt u bij Sportvisserij Nederland(externe link) en de visstandbeheercommissie(externe link).

Hinder voor schepen

Droogte zorgt voor minder water. Minder water betekent dat er minder schepen kunnen varen. En dat ze minder mee kunnen nemen. Daarnaast is de wachttijd langer bij sluizen. Want die gaan minder vaak open om water te besparen.

Schade aan de natuur

De grootste verliezer bij droogte is de natuur. Door te weinig water kunnen gebieden onherstelbaar beschadigd raken. Daarnaast is er meer kans op bijvoorbeeld bosbranden.

Wat wij doen bij droogte

  • Lees ons liveblog over de actuele situatie
  • Wij verdelen het water zo goed en eerlijk mogelijk;
  • We leggen regels op als dit nodig is, zoals een verbod op besproeien;
  • We houden de kwaliteit van water goed in de gaten.

Bekijk ook de video waterverdeling bij langdurige droogte onderaan deze pagina of lees de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat u kunt doen

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen. In tijden van droogte is het belangrijk dat u zuinig omgaat met water. Lees 8 tips om uw steentje bij te dragen aan de gevolgen van klimaatverandering op onze pagina over Klimaat Actief!.

Agrariërs kunnen in eigen perceelsloten water vasthouden. Door een bocht op een uitstroomduiker zetten of een drempel op de bodem van de sloot te  plaatsen. Voorwaarde is wel dat het waterpeil niet hoger wordt dan het peil dat het waterschap in de betreffende omgeving hanteert. Meer hierover is te lezen in de Agrarische nieuwsbrief van mei 2021.