Bewoners Havenkwartier gaan wateroverlast en hitte tegen met groene daken

Gepubliceerd op 4 oktober 2017

Om wateroverlast na flinke plensbuien in het Havenkwartier in Deventer tegen te gaan, zijn op initiatief van enkele bewoners groene daken geplaatst. Hierdoor neemt de beplanting het regenwater op en wordt het niet via regenpijp afgevoerd op riool of straat. Voor de groene daken maakten de bewoners gebruik van de klimaatsubsidie van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit verstrekt het waterschap tot het einde van dit jaar aan inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen om soortgelijke klimaat-initiatieven te stimuleren.

De groene daken zijn een schoolvoorbeeld van wat bewoners zelf kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Waterschappen en gemeenten zijn hiermee bezig, maar redden het niet alleen. Ook bewoners kunnen een bijdrage leveren door de eigen leefomgeving klimaatbestendig in te richten. In het Havenkwartier gebeurde dit door vijf daken te beplanten met verschillende soorten sedum. Sedums zijn onderhoudsvriendelijke vetplanten en slaan net als cactussen water op in hun bladeren. Naast het tegengaan van wateroverlast draagt het vergroenen van het Havenkwartier ook bij aan de leefbaarheid van de stadswijk. Denk hierbij aan een groene uitstraling en het aantrekken van vogels en insecten.

Expeditie Havenkwartier

Het Havenkwartier is een populaire wijk die (inter)nationale belangstelling geniet. De wijk kent een Expeditie Havenkwartier waarin alles wat het Havenkwartier te bieden heeft wordt toegelicht. Deze rondleiding kan nu worden uitgebreid met informatie over hoe bebouwde gebieden met simpele maatregelen kunnen worden ingericht om wateroverlast of hitte tegen te gaan. Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk... Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maken tegen de klimaatverandering. Het regent tegenwoordig vaker en harder, maar in bebouwd gebied komen hitte en droogte ook steeds meer voor. Met het aanbrengen van meer groen snijdt het mes aan twee kanten: water wordt gebruikt door de beplanting en blijft niet op terras, oprit of straat staan én bij warm weer zorgt het voor natuurlijke verkoeling. Daarnaast ontlasten groene daken bij piekbuien de riolering.

Voorwaarden klimaatsubsidie

Met de subsidie hoopt het waterschap ideeën aan te wakkeren en de uitvoering ervan te ondersteunen. Niet zozeer bij bewoners individueel, maar eerder samen in buurt- of wijkverband. Het is de bedoeling dat de klimaatinitiatieven in een groter verband worden opgepakt en aangevraagd. En natuurlijk is het de bedoeling dat goed voorbeeld doet volgen.

De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad). Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte of hitte tegen te gaan.

Programma Klimaat Actief!

Aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen én een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Daar draait het om bij het programma Klimaat Actief! waarmee WDODelta bezig is en waaronder de nieuwe subsidieregeling valt. Want dat het klimaat verandert, staat ondertussen wel vast. We krijgen te maken met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer en heviger neerslag. WDODelta leunt niet achterover, maar is actief aan de slag met ‘klimaat-proof bebouwd gebied’. Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en waar slim wordt omgegaan met groen en water in steden en dorpen. Vragen of interesse? Kijk op www.wdodelta.nl of neem contact op met het waterschap via 088 – 233 1200 of info@wdodelta.nl


Groene daken Havenkwartier1 - kopie
Groene daken Havenkwartier2 - kopie
Groene daken Havenkwartier3 - kopie
Groene daken Havenkwartier4