Hoe komt het dat er ineens geschouwd wordt? (voormalig Groot Salland gebied)

In het gebied van het voormalig waterschap Reest en Wieden werd jaarlijks geschouwd. In het gebied van voormalig waterschap Groot Salland werd op verzoek geschouwd. Er was uiteraard wel een onderhoudsplicht voor alle inwoners in het werkgebied. Vanaf dit jaar is de schouw ingesteld voor ons hele WDODelta gebied vanwege de uniformiteit.