Half augustus kreeg het waterschap meldingen van naar lucht happende en helaas ook dode vissen in de gracht van landgoed Dickninge, een zijtak van rivier De Reest. Het zuurstofgehalte in het water bleek erg laag. Het waterschap heeft daarom het zuurstofgehalte scherp in de gaten gehouden door zuurstofmetingen te doen. De meest recente metingen laten zien dat het zuurstofgehalte stijgt naar normale waardes.

Betrokken vissers uit de omgeving hebben de dagen na de meldingen zoveel mogelijk vissen overgezet naar de Hoogeveensche vaart, waar op dat moment meer zuurstof in het water aanwezig was. Daarnaast heeft het waterschap dagelijks het zuurstofgehalte in het water gemeten om in de gaten te houden of dat toenam. Dat was gelukkig het geval. Daarom kon het waterschap de frequentie van de zuurstofmetingen al wat terugschroeven. Nu het zuurstofgehalte verder is gestegen naar normale waardes, zijn deze extra zuurstofmetingen niet meer nodig.

Vele regen de oorzaak

De oorzaak van het zuurstoftekort in het water, is de vele regen die in juli en de eerste weken van augustus viel. Als het een langere periode veel regent, raakt de grond verzadigd met regenwater. Daardoor stijgt ook het grondwaterpeil. Grondwater kan dan in de sloot omhoog komen, zogenaamd kwelwater. Dat gebeurde ook in de Reest. Kwelwater bevat kalk en ijzer. Als het ijzer in contact komt met water ontstaat er een chemische reactie (ijzeroxidatie). Die chemische reactie zorgt ervoor dat zuurstof wordt onttrokken uit het water en het water roestbruin kleurt. Het water in de gracht bij landgoed Dickninge heeft nog steeds een roestbruine kleur. De kleur in het water herstelt vanzelf nu er weer zuurstofrijk water naar de gracht stroomt.