Voor allerlei werkzaamheden die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid. Als de activiteit die u wilt verrichten niet onder de algemene regels valt, is deze vergunningplichtig volgens de Keur.