U betaalt waterschapsbelasting. Hoeveel is dat precies? En hoe betaalt u? Kunt u kwijtschelding aanvragen zodat u niet hoeft te betalen? Al uw vragen hierover beantwoorden we op deze pagina.

Hoeveel moet ik betalen?

Uw situatie bepaalt hoeveel u moet betalen. Bijvoorbeeld: heeft u een koop- of huurwoning? Hoe hoog is uw WOZ-waarde? Hoe groot is uw gezin? Heeft u een bedrijf? Ook dan betaalt u waterschapsbelasting.

Uw aanslag voor waterschapsbelasting bestaat uit verschillende ‘heffingen’:

  • Zuiveringsheffing: hiermee maken we uw rioolwater weer schoon.
  • Verontreinigingsheffing: hiermee houden we sloten, rivieren en meren schoon. Ook geldt dit voor afvalwater dat direct op de sloot of het kanaal wordt geloosd.
  • Watersysteemheffing: hiermee voorkomen we wateroverlast en overstromingen.

De kosten die wij rekenen, vindt u op de website van GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn). Klik hiervoor op: Tarieven Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Hoe betaal ik?

U betaalt uw belasting aan GBLT; zij regelen voor ons de waterschapsbelasting. U krijgt van hen ook de aanslag. Hoe u uw belasting betaalt aan het GBLT, beslist u zelf:

  • In één keer (met iDeal of door het zelf over te maken via uw bank)
  • In termijnen (met automatische afschrijvingen)

Regel dit via de pagina 'betalen' van GBLT.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen? Dan hoeft dat soms ook niet. Dat noemen we kwijtschelding. U kunt dit regelen via de pagina ‘Kwijtschelding’ van GBLT.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Met uw belastinggeld werken wij aan veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast. We zorgen ook voor voldoende en schoon water in rivieren, kanalen, sloten en bodem voor landbouw, natuur en stad. Hierover hebben we een korte videoserie gemaakt. Zo ziet u precies waar we het belastinggeld voor gebruiken.

Kostentoedeling

Voor het zuiveren van water dat via de riolering woningen of bedrijven verlaat, worden zuiveringslasten betaald. Voor veilige dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater wordt de watersysteemheffing betaald. Ten minste eens in de vijf jaar wordt de verdeelsleutel voor watersysteemheffing opnieuw bepaald. 

Contact

Voor al uw vragen over uw aanslag verwijzen we u door naar het GBLT. Oók voor het wijzigen van uw gegevens en het regelen van betalingen of kwijtschelding.