Begroting en jaarstukken

Op deze pagina vindt u de begroting en de jaarstukken van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Begroting 

Elk najaar stelt ons algemeen bestuur de begroting en de belastingtarieven voor het nieuwe jaar vast. In de begroting staat wat we met het geld gaan doen. Omdat we al ons werk moeten doen met het belastinggeld, zijn de tarieven die gebruikt worden voor de aanslag afhankelijk van de begroting. Een aantal maanden daarvoor wordt een begrotingsbrief opgesteld. In die brief worden de uitgangspunten voor de volgende begroting in de meerjarenraming vastgesteld. 

Downloads

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken kunt u lezen hoe het belastinggeld daadwerkelijk in een vorig jaar is uitgegeven, en welke maatregelen zijn bereikt, vertraagd of niet gerealiseerd.

Downloads

Meer informatie