Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verzorgt vanaf 1 januari 2023 het beheer en onderhoud van de zogeheten hoofdwatergangen in de wijk Kloosterveen in Assen. Dit was nog in handen van de gemeente, maar hoort eigenlijk bij het waterschap. Gemeente en WDODelta hebben hierover afspraken gemaakt. Dit betekent dat inwoners met vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer vanaf 2023 contact kunnen opnemen met het waterschap.

De overdracht geldt alleen voor het beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen (de grotere watergangen) in woonwijk Kloosterveen. Dit is de enige wijk in Assen die in het werkgebied van WDODelta ligt. Het onderhoud bestaat onder meer uit maai- en baggerwerkzaamheden en het verwijderen van waterplanten voor een goede aan- en afvoer van water. 

Gefaseerde overname

Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur WDODelta: “Tot nog toe werd het onderhoud van het oppervlaktewater in Kloosterveen aangestuurd door de gemeente, terwijl het eigenlijk een taak is die bij het waterschap hoort. We zijn al een tijdje aan de slag om hierover tot definitieve afspraken te komen met de gemeenten in het noordelijk deel van ons waterschapsgebied. Het is de bedoeling dat naast Assen de komende jaren ook afspraken worden gemaakt met de gemeenten Midden-Drenthe, Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Meppel. Het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de overige gemeenten in ons werkgebied, ligt inmiddels al bij ons.” 

Informatieavond

WDODelta houdt een informatieavond op 6 maart in De Kloosterveste in Assen. Geïnteresseerden zijn van 17:00 tot 20:00 van harte welkom voor een toelichting en er is de gelegenheid voor het stellen van vragen.