Het brongebied Oude Diep heeft ruim 20 hectare aan waterberging gekregen. Dit zijn ongeveer 30 voetbalvelden. In deze waterbergingen slaat het waterschap bij veel regen tijdelijk water op en gaat het daarmee wateroverlast tegen.

Water parkeren in het Oude Diep

De waterbergingen Hamslag en Binnenveld kunnen samen tot 70.000 m3 water parkeren. Dit zijn ongeveer 28 olympische zwembaden. De afgegraven oevers in het Oude Diep bieden ook extra ruimte voor water. Doordat het waterschap deze oevers minder vaak maait, gaan er veel planten groeien. Hierdoor is er extra leefgebied voor vissen, vogels en kleine waterdiertjes. Dit alles helpt in het verbeteren van de waterkwaliteit.

Meer informatie