Vledders en Leijerhooilanden, IJhorst

Dit is een oud bericht.

In dit gebied hebben we het waterbeheer verbeterd, en in samenwerking met Landschap Overijssel nog natuurlijker en ecologisch waardevoller gemaakt met oog voor de toekomst. Het resultaat is een afwisselend gebied, waar we de gevolgen van de klimaatverandering goed kunnen opvangen en er natuur, biodiversiteit en voldoende schoon water is.

Waar?

Wanneer?

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond door aannemersbedrijf Bouwhuis B.V. uit Beerzerveld. 

Bekijk deze korte video met unieke beelden uit het gebied

Wat hebben we gedaan?

We hebben samen met Landschap Overijssels 44 hectare in de Vledders en Leijerhooilanden bij IJhorst natter gemaakt om natuur te laten herstellen. In de komende vijf tot tien jaar krijgt het gebied de kans zich te ontwikkelen tot een nieuw natuurgebied. Nu de laatste inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd, kan er gestart worden met het vasthouden van water. De komende jaren verhogen we stapsgewijs het waterpeil met in totaal 40 centimeter naar 1.20 m +NAP. Dat is nodig om de natuur tot bloei te laten komen. Om dit te bereiken hebben we ook een stuw in de Streitenvaart aangelegd.   

Onderhoud en beheer

Als natuur de ruimte krijgt, moet het ook onderhouden worden. Vooral in de lagere delen waar geplagd is gaat het beheer de eerste jaren wat intensiever zijn. Dit om te voorkomen dat het gebied gaat verbossen en het open landschap verdwijnt. Op de drogere delen aan de randen van het gebied blijft ruimte voor begrazing. Om schoon en voldoende water in het gebied te houden gaan we de Streitenvaart en de sloten regelmatig onderhouden. Het gebied wordt één tot twee keer per jaar gemaaid.

Lees hier het hele projectplan  Kaart inrichtingsmaatregelen 

Met wie?

Aan dit project werkten we samen met:

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes.