We gaan het gebied Vledders en Leijerhooilanden (gemeente Staphorst) samen met Landschap Overijssel natuurlijker maken, met oog voor de toekomst. We doen dit door een robuust en veilig watersysteem te creëren én door het gebied zodanig in te richten dat planten en dieren er optimaal kunnen floreren. We starten hier eind februari mee en verwachten eind 2021 klaar te zijn met de inrichting. Het resultaat zal een afwisselend  gebied zijn waar we de klimaatopgave hebben gekoppeld aan natuurontwikkeling met oog voor de bewoners en belevers van het gebied.

Waar?

Digitale kaart van het gebied:

Wanneer?

Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Bouwhuis B.V. uit Beerzerveld. De aannemer start eind februari met de voorbereidende werkzaamheden en verwacht eind 2021 klaar te zijn met het werk. Tijdens de werkzaamheden is Roelof Slager, omgevingsmanager bij aannemersbedrijf Bouwhuis, uw aanspreekpunt voor vragen of klachten. Roelof is bereikbaar op 06 – 105 220 50 en per e-mail via roelofslager@bouwhuisgww.nl

Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken. Zo garandeert aannemersbedrijf Bouwhuis de bereikbaarheid gedurende het werk en nemen ze maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te waarborgen.

Overige praktische informatie

  • Calamiteiten kunt u 24/7 doorgeven via tel.nr.: 06 – 229 936 26;
  • Werkuren van de aannemer zijn van 07.00 tot 16.30 uur;
  • De aannemer werkt volgens de gedragscode van de Flora- en faunawet.

Planning van de werkzaamheden

  • Februari-maart: voorbereidende werkzaamheden;
  • April-september: graafwerkzaamheden en dempingen;
  • April-oktober: afvoeren van grond;
  • December 2021: afronding werkzaamheden.

Volgen van het project

Naast het uitvoeren van de werkzaamheden is de aannemer ook verantwoordelijk voor een goede communicatie naar alle omwonenden en andere belanghebbenden. De aannemer gebruik hiervoor de Bouwapp. U kunt deze app kosteloos downloaden. Op deze app worden foto’s geplaatst waardoor de voortgang van het werk door iedereen te volgen is. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Bouwapp is volledig anoniem.

Ook kunt u de Facebookpagina ‘Gebiedsontwikkeling Vledders, Leijerhooilanden en Spoortippe’ volgen. Regelmatig plaatst de aannemer daar foto’s en informatie over de werkzaamheden.

Wat doen we?

Het wordt niet alleen droger in Nederland, ook zijn er meer heftige regenbuien. Door het gebied een bergingsfunctie te geven kunnen we het water beter vasthouden en treedt er minder schade op door droogte aan natuur en landschap. Een belangrijk onderdeel voor deze bijdrage is het grondwaterpeil. We verhogen het grondwaterpeil met 40 cm naar 1.20 m +NAP. Dat is nodig om de natuur tot bloei te laten komen. Om dit te bereiken, maken we een stuw in de Streitenvaart.   

Prachtige natuur en een origineel landschap

Nog een belangrijke reden om dit gebied aan te pakken is dat we de natuur en het landschap sterker gaan maken. Dit kan alleen als het waterpeil stijgt, en we het grondwater tot in de wortels krijgen, gedurende een langere periode in het jaar. Daarnaast gaan we in een deel van het gebied de toplaag van de bodem verwijderen zodat de grond armer wordt en beter te beheren is. Mede door toestroom van kwelwater en de kwaliteit van het grondwater kunnen we hier prachtige natuur verwachten. Aan de oostzijde van de Streitenvaart maken we een natuurlijke oever. En aan de noordzijde gaan we een meertje maken met riet aan de oevers. In de kern van het gebied gaan we een oase van rust maken, zodat verschillende diersoorten terugkomen. 

Cultuurhistorie en beleving

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden heeft een rijke geschiedenis. Binnen de herinrichting proberen we zoveel mogelijk de historische lijnen en elementen te behouden of zichtbaar te maken. En we gaan het verhaal van dit landschap vertellen. Want de prachtige natuur en het afwisselende landschap in dit gebied hebben aantrekkingskracht op de mens. We willen hier ruimte aan geven door vanaf de randen van het gebied een aantal plekken te realiseren waar informatie over het gebied wordt gegeven en een mooi doorzicht aanwezig is.  

Onderhoud en beheer

Als natuur de ruimte krijgt, moet het ook onderhouden worden. Vooral in de lagere delen waar geplagd wordt gaat het beheer de eerste jaren wat intensiever zijn. Dit om te voorkomen dat het gebied gaat verbossen en het open landschap verdwijnt. Op de drogere delen aan de randen van het gebied blijft ruimte voor begrazing. Om schoon en voldoende water in het gebied te houden gaan we de Streitenvaart en de sloten regelmatig onderhouden. Het gebied wordt één tot twee keer per jaar gemaaid.

Lees hier het projectplan  Kaart definitieve plannen 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Contact

 

,
Drooggevallen stuw Vledder Aa

Heeft u gevonden wat u zocht?