Waterschapsverkiezingen

YES! Bedankt voor jouw stem

Op woensdag 15 maart 2023 waren de waterschapsverkiezingen, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Heb je gestemd? Dank je wel! De definitieve uitslag is bekend en daarmee is ook duidelijk hoe het nieuwe algemeen bestuur eruitziet. Op deze pagina lees je daar meer over.

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen bekend

Op donderdag 23 maart is de definitieve uitslag bekendgemaakt van de waterschapsverkiezingen en 29 maart is het nieuwe algemeen bestuur geïnstalleerd. Van de 29 bestuursleden zijn er 17 nieuw. De fractievoorzitters van de verschillende partijen voeren gesprekken over de vorming van het dagelijks bestuur. Lees ons liveblog over de vorming van het dagelijks bestuur. 

Meer weten

Bekijk Proces Verbaal uitslag waterschapsverkiezingen:

Hoe vaak zijn er waterschapsverkiezingen?

Iedere vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten. De volgende waterschapsverkiezingen zijn in 2027.

Wat is mijn waterschap?

In Nederland zijn er 21 waterschappen. Ieder waterschap heeft een eigen werkgebied. Het werkgebied van WDODelta loopt van Assen t/m Deventer. Op Mijnwaterschap.nl(externe link) kun je zien wat jouw waterschap is.

Waarvoor heb ik tijdens de waterschapsverkiezingen gestemd?

Met jouw stem tijdens de waterschapsverkiezingen heb je meebeslist over welke partijen in het algemeen bestuur komen. Het algemeen bestuur bestaat uit 29 zetels. Daarvan zijn 25 zetels verkiesbaar. De overige vier zijn geborgde zetels voor Natuur en Ongebouwd. De functie van het algemeen bestuur is vergelijkbaar met die van de tweede kamer. Het algemeen bestuur neemt de belangrijkste beslissingen binnen het waterschap. Vanuit het algemeen bestuur worden de leden van het dagelijks bestuur gekozen, met uitzondering van de voorzitter. Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. 

Is het waterschap een overheid?

Ja, het waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten.

Waar in jouw buurt zijn we bezig?

Het werkgebied van WDODelta loopt van Assen tot aan Deventer. Van de rivier de IJssel tot net voorbij Nationaal Park Dwingelderveld en van de Holterberg tot en met Nationaal Park Weerribben-Wieden. Hier werken we als waterschap elke dag aan een mooi en toekomstbestendig gebied. Dat gaat over meer dan alleen water. Benieuwd waar we in jouw buurt mee bezig zijn? De kaart hieronder geeft een overzicht van alle actuele projecten:

Waarom we blij zijn met jouw stem

Je kan ervan op aan dat we ons werk doen. Ook als je niet stemt. Maar de manier waarop we ons werk invullen, daar heb je met jouw stem over meebeslist. In het algemeen bestuur van ons waterschap is namelijk ruimte voor een aantal partijen. Zij hebben elk hun eigen kijk op het werk van het waterschap: op het houden van droge voeten, het produceren van groene stroom, op klimaatbewuste maatregelen en het schoonhouden van ons water. Bij de waterschapsverkiezingen kun je - als inwoner van ons werkgebied - stemmen op de partij die het beste bij jouw ideeën aansluit. Zo beslis jij mee over de toekomst van de natuur om je heen!