De verdere stijging van de Vecht zal de komende dagen slechts centimeterwerk zijn. Het waterpeil staat momenteel ongeveer 1,20 meter hoger dan normaal in de winter. Gisteren is de Vecht nog met 20 centimeter gestegen. Gezien de meest actuele weersverwachting van regen en wind én de afvoer vanuit volle sloten en kanalen stijgt het waterpeil nog wel, maar dat zal met enkele centimeters zijn. De hoogwaterpiek is eerder dan verwacht en wordt in de loop van vandaag bereikt.

Door de hoge waterstand staat het water bijna overal tegen de voet van de Vechtdijken. Momenteel worden deze dijken intensiever geïnspecteerd op eventuele schades en kwetsbare plekken. Ongeveer eens per 10 jaar komen deze hoge waterstanden voor op de Vecht. Ook al staat het water erg hoog, deze waterstanden zijn de helft van waarop de dijk ontworpen is.