Het water in de Overijsselse Vecht staat hoog door de vele neerslag van de afgelopen dagen. Het waterpeil staat momenteel ongeveer 1,20 meter hoger dan normaal in de winter. We verwachten dat de waterstand van woensdag op donderdag zijn piek bereikt. Ongeveer eens per 10 jaar komen deze hoge waterstanden voor op rivier de Vecht, maar de waterstanden zijn pas de helft van waarop de dijk ontworpen is.

Door deze verhoogde waterstand staat het water bijna overal tegen de voet van de Vechtdijk. Waterkeringbeheerders inspecteren twee keer per dag de dijk langs de Vecht. Daarbij maken we onderscheid tussen welke delen van de dijk aandacht behoeven en welke minder.