Vanaf donderdagochtend 24 tot en met vrijdagavond 25 februari zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijwillige dijkwachters in om de dijken langs de Vecht intensiever te inspecteren.  Aanleiding hiervoor is de vele regenval en de hoge waterstand op de Vecht. Dijkwachters inspecteren de dijken op eventuele kwetsbare plekken en schades. Omdat de eigen medewerkers van het waterschap al dagen in touw zijn met de intensievere dijkencontrole, wordt nu hulp ingeroepen van de vrijwilligers. De Vecht zal nog enkele centimeters stijgen. 

De eigen medewerkers van het waterschap constateerden in de afgelopen dagen op diverse locaties zogeheten zandmeevoerende wellen. Een zandmeevoerende wel ontstaat door veel druk van het water op de dijk, omdat het water tegen de onderkant van de dijk staat. Er kan dan water onder een dijk doorstromen. Dat is niet zo erg, maar als er zand mee stroomt met het water, dan vraagt het wel alertheid. Het waterschap treft dan maatregelen, zoals het verhogen van het waterpeil in de sloot achter de dijk. Hiermee wordt tegendruk gegeven aan de zandmeevoerende wel. Een andere maatregel is een zandmeevoerende wel af te dammen met zandzakken. Zandmeevoerende wellen trof het waterschap met name aan langs de Vecht bij Dalfsen.

“Omdat de inspectie van de dijken veel uren vergt en omdat er aandachtspunten zijn aangetroffen die we regelmatig moeten controleren, is besloten gebruik te maken van extra menskracht in de vorm van de vrijwillige dijkwachters”, zegt vervangend dijkgraaf Hans Pereboom. “Deze mannen en vrouwen zijn opgeleid om te kunnen inspecteren. Zij brengen alle afwijkingen en schades in kaart, waardoor onze eigen dijkspecialisten zich vooral kunnen richten op analyse en het nemen van maatregelen.”

Regenwaterrivier

Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol. De Vecht is gestegen tot een waterstand die slechts één keer per 10 jaar voorkomt. Momenteel stroomt per minuut ongeveer de inhoud van zes Olympische zwembaden aan water door de Vecht. De Vecht is een zogenaamde ‘regenwaterivier’, die voor een belangrijk deel wordt gevoed met regen. De rivier is ongeveer 180 kilometer lang, ontspringt in Duitsland en eindigt in het Zwarte Water bij Zwolle.

Vrijwillige dijkwachters

Het waterschap heeft ongeveer 1.000 kilometer dijken en kades in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm en hoogwater te kunnen inspecteren, staan de vrijwillige dijkwachters paraat. Deze mannen en vrouwen oefenen regelmatig, maar gaan nu dus voor ‘het echie’ op pad.