WDODelta nodigt bewoners en belangstellenden langs de IJssel tussen Zwolle en IJsselmuiden uit voor de masterclass ‘Dijkversterking langs de IJssel: écht nodig?’. Deze masterclass vindt plaats op donderdagavond 30 mei van 20.00 tot 21.30 uur bij De Vreugdehoeve in Zwolle. Aanmelden kan via wdodelta.nl/mastenbroek-ijssel.  

Tijdens de masterclass geeft hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok tekst en uitleg over hoe een dijk is opgebouwd en hoe bepaald wordt of een dijk sterk en hoog genoeg is. Daarbij gaat hij specifiek in op de IJsseldijk tussen Zwolle en IJsselmuiden. Hoe staat deze dijk ervoor? Ook vertelt hij hoe hoogwater op dit deel van de IJssel ontstaat en wat dat betekent voor het versterken van de dijk. Experts van het waterschap geven meer informatie over de plannen voor de dijkversterking en hoe bewoners kunnen meepraten. Tijdens de masterclass is alle ruimte voor het stellen van vragen.  

Aanmelden  

Via wdodelta.nl/mastenbroek-ijssel kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de masterclass. Zij ontvangen uiterlijk dinsdag 28 mei een mail met praktische informatie over de bijeenkomst.  

Dijkversterking Mastenbroek-IJssel 

De IJsseldijk tussen Zwolle (ter hoogte van Spoolde/Westenholte) en IJsselmuiden beschermt polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. De dijk moet worden versterkt, omdat die niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is het waterschap in januari 2024 het dijkversterkingsproject Mastenbroek-IJssel gestart. Het waterschap onderzoekt de komende twee jaar samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wat de beste oplossing is om de IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden te versterken.  

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Het project Mastenbroek-IJssel is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 400 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werkt het waterschap aan een gebied waar veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd met water.