Op donderdag 27 oktober plaatst Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) schotbalken in twee sluizen rondom Zwolle. Dit gebeurt ieder jaar om deze sluizen voor de komende winterperiode extra bescherming te geven. Begin april, aan het einde van het stormseizoen, worden de schotbalken weer verwijderd.

Het gaat om sluizen Rademakerszijl (Zwolle) en Nieuwe Verlaat (Berkum). Normaal gesproken neemt het waterschap de Katerveersluis (Zwolle) ook mee. In verband met de droogte en het in stand houden van het waterpeil bij de Willemsvaart, zijn deze schotbalken afgelopen zomer al geplaatst. Daarnaast worden de sluisdeuren van de Menistensluis afgesloten.

Beschermmiddel

De schotbalken dienen als tijdelijk beschermmiddel. Ze worden voor de sluis geplaatst en vangen daardoor als eerste (hoog)water op van het Zwarte Water en de Vecht. Met de winter in aantocht, neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. De schotbalken beschermen de sluis in de winterperiode tegen hoogwater, drijfvuil en ijsvorming. Zodra de schotbalken zijn geplaatst, kunnen bootjes en schepen geen gebruik meer maken van de sluis. Dit kan weer vanaf begin april 2023, zodra de schotbalken zijn verwijderd.   

Sluizen controleren

Voordat de schotbalken geplaatst worden, maakt een duikbedrijf de bodem van de sluis schoon. Hier kan zand, slib of rommel liggen. Dit kan problemen geven bij het plaatsen van de schotbalken. Ook vindt er een onderwaterinspectie plaats om te kijken of de bouw en constructie van de sluis nog goed is.